NOVOSTI
pzZenica_2017020815095089.jpg
08.02.2017 15:16Novi broj - Didaktički putokazi br. 76 .
pzZenica_2014112713092612.jpg
23.11.2016 14:53SAT KODIRANJA - Centar za promociju civilnog društva (CPCD) pokrenuo veliku promotivnu akciju
08.02.2016 14:11Seminar “Integracija poduzetničke ključne kompetencije u školsko učenje”, 19. i 20.01.2016. godine
Pedagoški zavod Zenica
Zmaja od Bosne bb, 72000 Zenica
Tel:  +387 32 460 850
Tel:  +387 32 460 851
Fax: +387 32 460 852
E-mail: pzzedok@bih.net.ba
E-mail: ped.zavod@zdk.ba
pedagoski zavod
Loading
Naslovnice Didaktičkih putokazaNaslovnice Didaktičkih putokaza

Didaktički putokazi

Utemeljivači "Didaktičkih putokaza", Pedagoški zavod i Pedagoška akademija iz Zenice, dvije komplementarne institucije u edukacijskom sistemu i procesu, pokrenule su 1995. godine časopis za nastavnu teoriju i praksu pod imenom "Didaktički putokazi" s ciljem vlastitog doprinosa i učešća u permanentnom obrazovanju nastavnika.

Časopis se već od trećeg broja profilira u periodiku koja ispunjava svoju temeljnu funkciju naznačenu u naslovnoj preambuli. "Didaktički putokazi" su danas uspješna transmisija dostignuća pedagoško-didaktičke teorije i tokova nastavne prakse.

Bibliografija  tekstova  objavljenih  u  41.  broju "Didaktičkih putokaza" upućuje na impresivan broj radova iz svih predmeta, sa oba obrazovna nivoa i postaje jedan od konsultanata znanja i saznanja o savremenoj nastavnoj praksi.

U Didaktičkim putokazima objavljujemo radove koji tretiraju i istražuju odgojno-obrazovne procese i odnose. Profilaciju Časopisa vidimo u znanstvenoj i stručnoj metodolški osmišljenoj koncepciji koja omogućava funkcionalnu i operativnu primjenu u nastavnoj praksi. Naglašeno mjesto je rezervirano za inovativne istraživačke odgojno-obrazovne metodologije i tehnologije. Zaslužan doprinos za uspjeh Časopisa imaju naša i inostrana eminentna imena znanstvenika i nastavnika praktičara. Koncepcija Časopisa potvrđuje se istraživanjima u nastavnoj teoriji i nastavnoj praksi. 

Osim toga, u posebnom dijelu, pod nazivom prikazi i mišljenja objavljuju se radovi o novim izdanjima, interesantnim za odgojno-obrazovni rad. S pravom, se može reći da Časopis uspješno prezentira: izvorne i pregledne radove, stručne teorijske radove i aplikativne radove. Izvorni radovi u Didaktičkim putokazima sadrže neobjavljene rezultate izvornih istraživanja. Poseban poticaj je mladim istraživačima, koji vlastiti teorijski doseg mogu prokušati u empirijskim istraživanjima. Autorima i potencijalnim istraživačima, osim ponude metodološkog okvira za uspješno istraživanje, omogućava se prezentacija rezultata, kao i vlastita promocija uspješnog napredovanja u cjeloživotnoj edukaciji. Na takav način doprinosimo proširivanju istraživačkog opusa i korpusa. Znanstvena i stručna saznanja iz nastavne teorije i nastavne prakse, prvenstveno se odnose na rezultate istraživanja na prostoru Bosne i Hercegovine. Također, našu nastavnu teoriju i nastavnu praksu obogaćujemo teorijskim dosegom u oblasti školstva iz drugih zemalja. Edukativnu pomoć nastavnicima nalazimo u predstavljanju novih funkcionalnih strategija učenja i obučavanja. U preglednim radovima objavljenim u  Didaktičkim putokazima se osigurava pomoć u metodološki sistemetiziranom pristupu i obradi odgojno-obrazovnog problema ili pak, problema interdisciplinarnog područja.

U Časopisu se susrećemo sa radovima koji promoviraju sve nastavne predmete, nastavne oblasti i područja socijalnog i pedagoškog okruženja i podrške. Konkretna područja koja se u Časopisu tretiraju su: predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno školstvo, srednjoškolski nastavni proces i univerzitetski nivo. Posebna pažnja, svake godine, usmjerena je na savjetovanje o daljim pravcima razvoja Časopisa  i promociju najuspješnijih radova po raspisanim konkursima.   Kada je u pitanju reforma odgoja i obrazovanja, Časopis, ne samo da prati i podržava inovativnost i kreativnost, nego se aktivno uključuje i predlaže konkretna rješenja. Svoj smisao prisustva često osmišljava u malim, ali važnim koracima, ispred, značajnim za obrazovnu politiku. Pored toga, što ima značaj za nastavnike, neosporno je na usluzi i studentima i učenicima, kao i kreatorima obrazovne politike. Didaktički putokazi su pristupačni svima i otvoreni za saradnju. Istražujte, anlizirajte, pišite i šaljite vaše radove. Želimo da naše zajedničko druženje bude ugodno i korisno.