NOVOSTI
pzZenica_2015123008355856.jpg
30.12.2015 09:11Novi broj - Didaktički putokazi br. 72.
pzZenica_2015070914103900.jpg
09.07.2015 14:19IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE
pzZenica_2014112713092612.jpg
28.10.2015 15:15SAT KODIRANJA - Centar za promociju civilnog društva (CPCD) pokrenuo veliku promotivnu akciju
Pedagoški zavod Zenica
Zmaja od Bosne bb, 72000 Zenica
Tel:  +387 32 460 850
Tel:  +387 32 460 851
Fax: +387 32 460 852
E-mail: pzzedok@bih.net.ba
E-mail: ped.zavod@zdk.ba
pedagoski zavod
Loading

Spisak škola po opštinama/općinama

BREZA
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
OŠ "Safvet-beg Bašagić"
Branilaca grada bb
Mahala
032-789-031 032-789-030
OŠ "Enver Čolaković"
Šehidska 32
Breza
032-789-350 032-789-352
Gimnazija "Muhsin Rizvić"
Šehidska 34
Breza
032-784-596
gimnazija.breza@bih.net.ba
Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar"
Šehidska 34
Breza
032-784-595
mssbreza@yahoo.com
KAKANJ
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
OŠ "Rešad Kadić"
Brnjic
Brnjic
032-772-002
OŠ "Mula Mustafa Bašeskija"
Rudarska 17
Kakanj
032-557-440 032-778-877
mmbaseskija@bih.net.ba
OŠ "Hamdija Kreševljaković"
Šehida 2
Kakanj
032-552-861 032-552-860
OŠ "15. april"
29. novembar 35
Doboj
032-553-415 032-776-203
 skola.15.april@gmail.com
OŠ "Omer Mušić"
Brežani
Ričice
032-777-058 032-778-118
 os.omerm@bih.net.ba
OŠ "Ahmed Muradbegović"
Donji Kakanj
Donji Kakanj
032-774-101
073-770-455
 osdonji.k@hotmail.com
Gimnazija "Muhsin Rizvić"
Ulica šehida 32
Kakanj
032-556-890
Srednja tehnička škola "Kemal Kapetanović"
Ulica šehida 32
Kakanj
032-552-552 032-552-550
stskemkap1@yahoo.com
Srednja stručna škola Kakanj
Ulica šehida 32
Kakanj
032-556-960
ssskakanj@hotmail.com
MAGLAJ
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
Prva osnovna škola Maglaj
Aleja ljiljana 46
Maglaj
032-603-215 032-603-386
 pos.maglaj@gmail.com
OŠ "Maglaj"
Aleja ljiljana 2
Maglaj
032-603-465 032-603-628

OŠ "Novi Šeher"

Novi Šeher bb Novi Šeher 032-611-010 032-611-907   o.s.novi_seher@hotmail.com
Gimnazija "Edhem Mulabdić"
Aleja ljiljana 50
Maglaj
032-603-221 032-603-399

Mješovita srednja škola Maglaj
Aleja ljiljana 50
Maglaj
032-603-399 032-603-884
mss_maglaj@bih.net.ba
DOBOJ-JUG
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
OŠ "21. mart"
Trg 21. marta Matuzići
Matuzići
032-691-909
 os21mart@bih.net.ba
OLOVO
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
Osnovna škola Olovo
Školska bb
Olovo
032-825-439 032-825-163
  os_olovo@bih.net.ba
OŠ "Hasan Kikić"
Solun
Solun
032-827-004 032-827-002
 solun@bih.net.ba
Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić"
Školska bb
Olovo
032-825-472 032-825-575
mssolovo@bih.net.ba
TEŠANJ
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
OŠ "Džemal Bijedić"
Miljanovci
Miljanovci
032-668-888 032-669-164
OŠ "Rešad Kadić"
Novo naselje bb
Krndija
032-650-274 032-650-352
OŠ "1. mart"
Husein kapetana Gradašćevića bb
Jelah
032-667-110 032-663-210
OŠ "Kulin ban"
Trg 8. oktobra, Tešanjka
Tešanjka
032-662-034 032-662-552
OŠ "Huso Hodžić"
Osmana Pobrića bb
Tešanj
032-656-291 032-656-290
 husohodzic@yahoo.com
OŠ "Abdulvehab Ilhamija"
Kalošević
Kalošević
032-660-178 032-660-121
 os.kalosevic@gmail.com
OŠ "9. septembar"
Medakovo
Medakovo
032-658-463 032-658-094
 
OŠ "Gazi Ferhad-beg"
Jablanica
Jablanica
032-657-123
  gfbeg@bih.net.ba
OŠ "Mustafa Mulić"
Šije
Šije
032-694-004 032-694-927
 odgoj@bih.net.ba
Gimnazija "Musa Ćazim Ćatić"
Patriotske lige bb
Tešanj
032-650-083 032-650-611
Srednja tehnička škola Tešanj
Patriotske lige bb
Tešanj
032-650-669 032-650-103
Mješovita srednja škola
Patriotske lige bb
Tešanj
032-650-812 032-656-411
USORA
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
OŠ Ivana fra Frane Jukića
Sivša bb.
Sivša
032-895-272 032-895-273
 fifjukic@yahoo.com
Mješovita srednja škola Stjepana Radića
Žabljk bb
Žabljak
032-891-344
ss.stjepana_radica@tel.net.ba
VISOKO
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
OŠ "Kulin Ban"
Gornje Rosulje 1
Visoko
032-731-051
  kulinba@bih.net.ba
OŠ "Safvet-beg Bašagić"
Donja Mahala 42
Visoko
032-738-423
  ossbbvisoko@hotmail.com
OŠ "Mula Mustafa Bašeskija"
Donje Moštre
Donje Moštre
032-740-987
 mm_baseskija_dm@live.com

OŠ "Musa Ćazim Ćatić"

Veliko Čajno
Veliko Čajno
032-745-815
 osmccvisoko@gmail.com
OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"
Dobrinje
Dobrinje
032-748-008
  makdizdar@bih.net.ba
OŠ "Alija Nametak"
Buci 74
Buci
032-720-147
  os.anametakbuci@atel.ba
Osnovna muzička škola "Avdo Smajlović"
Islamovića 6
Visoko
032-738-790
  somo.asmajlovic@yahoo.com
Gimnazija "Visoko"
Musala 23
Visoko
032-735-501
gimvis@bih.net.ba
Mješovita srednja škola "Hazim Šabanović"
Branilaca Bosne 24
Visoko
032-738-165 032-735-629
mss.hazimsabanovic@gmail.com
Franjevačka klasična gimnazija
Bosne Srebrene 4
Visoko
032-738-753 032-738-753
Medresa "Osman - ef. Redžović"
Veliko Čajno bb
Veliko Čajno
032-745-771 032-745-770
info@medresa.org
VAREŠ
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
OŠ "Vareš"
Put mira 37
Vareš
032-843-112 032-849-250
OŠ "Vareš Majdan"
Perunska 24
Vareš Majdan
032-845-021 032-845-020
Mješovita srednja škola "NORDBAT-2"
Ulica Zvijezda
Vareš
032-843-002 032-849-140
ZAVIDOVIĆI
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
Prva osnovna škola
Safvet-bega Bašagića
Zavidovići
032-878-809 032-878-808
Druga osnovna škola
Ulica 8. marta
Zavidovići
032-866-138
 doszav@bih.net.ba
OŠ "Hajdarevići"
Hajdarevići
Hajdarevići
032-852-213 032-852-845
 pkonak@bih.net.ba
OŠ "Kovači"
Kovači
Kovači
032-854-375 032-854-806
 oskovaci@hotmail.com
OŠ "Vozuća"
Vozuća
Vozuća
032-856-201
 osvozuca@bih.net.ba
OŠ "Gostović"
Gostović
Gostović
032-851-410
  osgostovic@bih.net.ba
Prva osnovna škola
Safvet-bega Bašagića
Zavidovići
032-878-809 032-878-808
Gimnazija "Rizah Odžečkić"
Stjepana Radića 43
Zavidovići
032-866-678 032-866-670
Srednja tehnička škola
Mehmed paše Sokolovića bb
Zavidovići
032-879-002
Srednja stručna škola
Stjepana Radića 43
Zavidovići
032-866-017 032-866-681
skolastrucna@bih.net.ba
ZENICA
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
OŠ "Meša Selimović"
Talića brdo 14
Zenica
032-408-020 032-408-021
OŠ "Miroslav Krleža"
Travnička cesta 8
Zenica
032-401-536
OŠ "Musa Ćazim Ćatić"
Školska 23
Zenica
032-401-718 032-401-106
OŠ "Mak Dizdar"
Čurukovića put 17
Crkvice
032-226-199
OŠ "Hasan Kikić"
Tetovska 351
Tetovo
032-430-159 032-431-463
OŠ "Skender Kulenović"
Mustafe Čauševića 1
Radakovo
032-426-920
032-426-921
OŠ "Aleksa Šantić"
Bistua Nova 213
Perin Han
032-450-508
OŠ u sastavu KŠC "Sveti Pavao"
Aska Borića 20
Zenica
032-449-105 032-449-112
Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica
M. Tarabara 10
Zenica
032-240-609 032-407-985
OŠ "Edhem Mulabdić"
Londža 99
Zenica
032-221-461
 edhemmulabdic@bih.net.ba
OŠ "Vladimir Nazor"
Sarajevska 20
Zenica
032-445-210 032-445-211
 osvladimirnazor@bih.net.ba
OŠ "Hamza Humo"
Babino
Babino
032-436-126
 os.hamza.humo@hotmail.com

OŠ "Arnauti"

Arnauti bb Arnauti 032438-965 032-439-021  os.arnauti@yahoo.com
OŠ "Ahmed Muradbegović"
Stranjani
Stranjani
032-434-042
  os.ahmedmuradbegovic@hotmail.com
OŠ "Alija Nametak"
Ričički put bb
Ričički put bb
032-456-156 032-446-571
 alijan@bih.net.ba
OŠ "Enver Čolaković"
Sarajevska 410
Janjići
032-453-104 032-453-104
 osecolakovic@yahoo.com
OŠ "Ćamil Sijarić"
Doglodska bb
Nemila
032-672-414 032-672-343
 oscamil.sijaric@gmail.com
Osnovna muzička škola
Školska 17
Zenica
032-408-760 032-242-307
  omuzicka@bih.net.ba
Međunarodna osnovna  škola Zenica
Bilmišće bb
Zenica
032-440-860
032-941-190
zenica@internationalschool.ba
ova Osnovna škola "Hasan Kjafija Pruščak"
Zmaja od Bosne bb
Zenica
032-248-112
hkpzenica@gmail.com
Privatna osnovna muzička i baletska škola "Amadeus"
Meokušnice 10
Zenica
061-186-334
amadeus.bih@gmail.com
Prva gimnazija u Zenici
Bulevar Kulina bana 26
Zenica
Dir:032-402-626
Ped:032-401-875 Sek:032-402-613
Pom:032-401-241
Druga gimnazija u Zenici
Mejdandžik 2
Zenica
032-405-431 032-245-334
032-405-430
drugagimnazija1@yahoo.com
a gimnazija "KŠC Sveti Pavao"
Aska Borića 20
Zenica
032-449-106 032-449-112
Srednja muzička škola
Školska 17
Zenica
032-240-814 032-409-116
srednjamuzicka@yahoo.com
Ekonomska škola
Mejdandžik 2
Zenica
032-404-255 032-401-741
Medicinska škola
Crkvice bb
Zenica
032-242-254
med.skola.ze@bih.net.ba medicinskaskola@hotmail.com
Tehnička škola
Bilmišće 69
Zenica
032-200-260 032-243-142
Srednja mješovita škola "Mladost"
Bilmišće 69
Zenica
032-401-423 032-406-883
Mješovita srednja industrijska škola
Bulevar kralja Tvrtka I br.11
Zenica
032-202-040 032-444-980
indskola@hotmail.com
Mješovita srednja škola
Adolfa Goldbergera 10
Zenica
032-441-790 032-441-610
pprehrambena@yahoo.com
Mjeđunarodna srednja škola u Zenici
Bilmišće bb Zenica
Zenica
032-440-860 032-941-190
zenica@internationalschool.ba
Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje
 Bilmišće 69
Zenica
032-243-615 032-401-450
spsrskze@bih.net.ba
ŽEPČE
naziv škole
adresa
naselje
telefon
e-mail
OŠ "Abdulvehab Ilhamija"
Željezno polje
Željezno polje
032-670-377
 oszpolje@bih.net.ba
OŠ "Alija Nametak"
Begov Han
Begov Han
032-684-291
  alijanametak@bih.net.ba
OŠ "Žepče" bb
Ulica Stjepana Radića
Žepče
032-881-724
oszepce@gmail.com
OŠ "Fra Grga Martić"
Ozimica
Ozimica
032-897-239
os.ozimica@tel.net.ba
Osnovna glazbena škola "Katarina Kotromanić - Kosača"
Ulica Stjepana Radića bb
Žepče
032-880-453
 glazbena.skola@in--tel.net
Srednja mješovita škola
Fra Mate Nikolića 2
Žepče
032-881-014
Opća gimnazija "KŠC Don Bosco"
Stjepana Radića bb
Žepče
032-883-144
Srednja mješovita škola "KŠC Don Bosco"
Stjepana Radića bb
Žepče
032-883-144