NOVOSTI
pzZenica_2016030908500468.jpg
09.03.2016 08:52Novi broj - Didaktički putokazi br. 73 .
pzZenica_2015070914103900.jpg
26.05.2016 10:41O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora za nabavku usluge štampanja stručnog časopisa "Didaktički putokazi" u 2016. godini
08.02.2016 14:11Seminar “Integracija poduzetničke ključne kompetencije u školsko učenje”, 19. i 20.01.2016. godine
Pedagoški zavod Zenica
Zmaja od Bosne bb, 72000 Zenica
Tel:  +387 32 460 850
Tel:  +387 32 460 851
Fax: +387 32 460 852
E-mail: pzzedok@bih.net.ba
E-mail: ped.zavod@zdk.ba
pedagoski zavod
Loading

Spisak osnovnih škola u Zeničko-dobojskom kantonu

Naziv škole Adresa Općina MjestoE-mail
OŠ "Safvet-beg Bašagić" Branilaca grada bb Breza 032-789-031 032-789-030 osbasagic.breza@bih.net.ba
OŠ "Enver Čolaković" Šehidska 32 Breza 032-789-350 032-789-352 os.breza@bih.net.ba
OŠ "Rešad Kadić" Brnjic Kakanj 032-772-002 os.rkadic@bih.net.ba
OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Rudarska 17 Kakanj 032-557-440 032-778-877 mmbaseskija@bih.net.ba
OŠ "Hamdija Kreševljaković" Šehida 2 Kakanj 032-552-861 032-552-860 oshamdijakakanj@gmail.com
Š "15. april" 29. novembar 35 Kakanj 032-553-415 032-776-203 skola.15april@gmail.com
OŠ "Omer Mušić" Brežani Kakanj 032-777-058 032-778-118 os.omerm@bih.net.ba
OŠ "Ahmed Muradbegović" Donji Kakanj Kakanj 032-774-101
073-770-455
osdonji.k@hotmail.com
Prva osnovna škola Maglaj Aleja ljiljana 46 Maglaj 032-465-091(D i F) 032-465-092(S)
032-465-093(Rac)
032-465-090(Pom)
032-465-094(Ped)
pos.maglaj@gmail.com
OŠ Maglaj Aleja ljiljana 2 Maglaj 032-465-100(D/F)
032-465-104(S)
032-465-103(Adm)
032-465-101(Pom)
032-465-102(Ped)
032-465-105(PŠ Ulišnjak)
032-465-106(PŠ Bočinja)
032-465-107(PŠ Tujnica)
032-465-108(PŠ Liješnica) 032-465-109(PŠ Bradići)
os.maglaj@hotmail.com
OŠ "Novi Šeher" Novi Šeher bb Maglaj 032-465-119(D/R) 032-465-118(S)
032-465-116(Adm)
032-465-117(Pom)
032-465-120(Ped)
032-465-121(PŠ Čobe)
o.s.novi_seher@hotmail.com
OŠ "21. mart" Trg 21. marta Matuzići Doboj-Jug 032-465-134(D) 032-465-132(S/Fax)
032-465-133(Zbor)
032-465-135(Rac)
032-465-136(PŠ Mravi
ći)
os21mart@bih.net.ba
Osnovna škola "Olovo" Školska bb Olovo 032-825-439 032-825-163 os_olovo@bih.net.ba
OŠ "Hasan Kikić" Solun Olovo 032-827-004 032-827-002 solun@bih.net.ba
OŠ "Džemal Bijedić" Miljanovci Tešanj 032-668-888 032-669-164 osmiljan@bih.net.ba
OŠ "Rešad Kadić" Novo naselje bb Tešanj 032-650-274 032-650-352 osrk@bih.net.ba
OŠ "1. mart" Husein kapetana Gradašćevića bb Tešanj 032-667-110 032-663-210
os1mart2@bih.net.ba
OŠ "Kulin ban" Trg 8. oktobra, Tešanjka
Tešanj 032-662-034 032-662-552
kulinban@bih.net.ba
OŠ "Huso Hodžić" Osmana Pobrića bb Tešanj 032-656-291 032-656-290 husohodzic@yahoo.com
OŠ "Abdulvehab Ilhamija" Kalošević Tešanj 032-660-178 032-660-121
os.kalosevic@gmail.com
OŠ "9. septembar" Medakovo Tešanj 032-658-463 032-658-094
medos@bih.net.ba
OŠ "Gazi Ferhad-beg" Jablanica bb Tešanj 032-657-123 gfbeg@bih.net.ba
OŠ "Mustafa Mulić" Šije Tešanj 032-694-004 032-694-927
odgoj@bih.net.ba
OŠ Ivana fra Frane Jukića Sivša bb. Usora 032-895-272 032-895-273
fifjukic@yahoo.com
OŠ "Kulin Ban" Gornje Rosulje 1 Visoko 032-731-051 kulinba@bih.net.ba
OŠ "Safvet-beg Bašagić" Donja Mahala 42 Visoko 032-738-423 ossbbvisoko@hotmail.com
OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Donje Moštre Visoko 032-740-987 mm_baseskija_dm@live.com
OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Veliko Čajno Visoko 032-745-815 osmccvisoko@gmail.com
OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Dobrinje Visoko 032-748-008 makdizdar@bih.net.ba
OŠ "Alija Nametak" Buci 74 Visoko 032-720-147 os.anametakbuci@bih.net.ba
Osnovna muzička škola "Avdo Smajlović" Islamovića 6 Visoko 032-738-790 somo.asmajlovic@yahoo.com
OŠ "Vareš" Put mira 37 Vareš 032-843-112 032-849-250
osvares@bih.net.ba
OŠ "Vareš Majdan" Perunska 24 Vareš 032-845-021 032-845-020 vmajdan@bih.net.ba
Druga osnovna škola Ulica 8. marta Zavidovići 032-465-070(D) 032-465-074(FX)
032-465-071(S)
032-465-073(Rac)
032-465-072(Ped)
doszav@bih.net.ba
OŠ "Hajdarevići" Hajdarevići Zavidovići 032-465-075(D) 032-465-079(FX)
032-465-076(S)
032-465-078(Bibl)
032-465-077(Ped)
pkonak@bih.net.ba
OŠ "Kovači" Kovači bb Zavidovići 032-465-085(D) 032-465-089(FX)
032-465-086(S)
032-465-087(Blag)
032-465-088(Ped)
oskovaci@hotmail.com
OŠ "Vozuća" Vozuća Zavidovići 032-465-080(D) 032-465-084(FX)
032-465-081(S)
032-465-082(Pom)
032-465-083(Ped)
osvozuca@bih.net.ba
OŠ "Gostović" Gostović Zavidovići 032-851-410 osgostovic@bih.net.ba
Prva osnovna škola Safvet-bega Bašagića Zavidovići 032-878-809 032-878-808 pos@bih.net.ba
OŠ "Meša Selimović" Talića brdo 14 Zenica 032-460-338(D)
032-460-337(FX)
032-460-336(S)
032-460-340(Pom)
032-460-339(Ped)
osmesaze@bih.net.ba
OŠ "Miroslav Krleža" Travnička cesta 8 Zenica 032-460-520(D)
032-460-524(FX)
032-460-521(S)
032-460-523(Pom)
032-460-522(Ped)
krlezamiroslav@bih.net.ba
OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Školska 23 Zenica 032-460-342(D) 032-460-343(FX)
032-460-341(S)
032-460-345(Adm)
032-460-344(Ped)
mccatic@bih.net.ba
OŠ "Mak Dizdar" Čurukovića put 17 Zenica 032-460-347(D)
032-460-346(FX)
032-460-348(S)
032-460-349(Pom)
032-460-350(Ped)
makd.zen@bih.net.ba
OŠ "Hasan Kikić" Tetovska 351 Zenica 032-460-588(DiF)
032-460-585(S)
032-460-587(Adm)
032-460-584(Pom)
032-460-586(Ped)
hkikic@bih.net.ba
OŠ "Skender Kulenović" Mustafe Čauševića 1 Zenica 032-460-352(DiF)
032-460-351(S)
032-460-355(Adm)
032-460-354(Pom)
032-460-353(Ped)
skenderkulenovic@bih.net.ba
OŠ "Aleksa Šantić" Bistua Nova 213 Zenica 032-465-033(D)
032-465-034(FX)
032-465-035(S)
032-465-036(Adm)
032-465-032(Ped)
aleksasantic@bih.net.ba
OŠ u sastavu KŠC "Sveti Pavao" Aska Borića 20 Zenica 032-449-105 032-449-112 ksc.ze.osn@gmail.com
Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica M. Tarabara 10 Zenica 032-460-362(D) 032-460-362(FX)
032-460-360(S)
032-460-363(Ped)
032-460-361
oss_zenica@yahoo.com
OŠ "Edhem Mulabdić" Londža 99 Zenica 032-460-528(D)
032-460-529(FX)
032-460-527(S)
032-460-526(Pom)
032-460-525(Ped)
edhemmulabdic@bih.net.ba
OŠ "Vladimir Nazor" Sarajevska 20 Zenica 032-460-531(D)
032-460-532(FX)
032-460-533(S)
032-460-534(Adm)
032-465-047(Ped)
osvladimirnazor@bih.net.ba
OŠ "Hamza Humo" Babino bb Zenica 032-460-591(D) 032-460-589(FX)
032-460-590(S)
032-460-593(Rac)
032-460-592(Ped)
os.hamza.humo@hotmail.com
OŠ "Arnauti" Arnauti bb Zenica 032-465-026(D) 032-465-023(FX)
032-465-021(S)
032-465-024(Adm)
032-465-025(Ped)
os.arnauti@yahoo.com
OŠ "Ahmed Muradbegović" Stranjani 46 Zenica 032-460-536(DiPom)
032-460-539(FX)
032-460-535(S)
032-460-537(Adm)
032-460-538(Ped)
os.ahmedmuradbegovic@hotmail.com
OŠ "Alija Nametak" Ričički put bb Zenica 032-465-029(D) 032-465-030(FX)
032-465-031(S)
032-465-028(Adm)
032-465-027(Ped)
alijan@bih.net.ba
OŠ "Enver Čolaković" Sarajevska 410 Zenica 032-465-006(D) 032-465-009(FX)
032-465-005(S)
032-465-008(Bibl)
032-465-007(Ped)
osecolakovic@yahoo.com
OŠ "Ćamil Sijarić" Doglodska bb Zenica 032-465-001(D)
032-465-004(FX)
032-465-000(S)
032-465-002(Pom)
032-465-003(Ped)
oscamil.sijaric@gmail.com
Osnovna muzička škola Školska 17 Zenica 032-460-258(D) 032-460-359(FX)
032-460-367(S)
032-460-356(Por)
omuzicka@bih.net.ba
Međunarodna osnovna škola Zenica Bilmišće bb Zenica 032-440-860
032-941-190
zenica@internationalschool.ba
Privatna ustanova Osnovna škola"Hasan Kjafija Pruščak" Zenica Zmaja od Bosne bb Zenica 032-248-112 hkpzenica@gmail.com
PU Prva osnovna Montessori škola Zenica Crkvice 20 Zenica 061-934-783 jasminamela19@gmail.com
Privatna osnovna muzička i baletska škola"Amadeus" Meokušnice 10
Zenica 061-186-334 amadeus.bih@gmail.com
Privatna osnovna baletska i muzička škola"Ars"Sarajevska 20
Zenica
060 300 2996
skola.baleta.ars@gmail.com
OŠ "Abdulvehab Ilhamija" Željezno polje Žepče 032-670-377 oszpolje@bih.net.ba
OŠ "Alija Nametak" Begov Han Žepče 032-684-291 alijanametak@bih.net.ba
OŠ "Žepče" bb Ulica Stjepana Radića Žepče 032-881-724 oszepce@gmail.com
OŠ "Fra Grga Martić" Ozimica Žepče 032-897-239 os.ozimica@tel.net.ba
Osnovna glazbena škola "Katarina Kotromanić - Kosača" Ulica Stjepana Radića bb Žepče 032-880-453 glazbena.skola@in--tel.net